UrnaCom a resultat  del procés d'autoavaluació que està duent a terme el Comité de Qualitat, i amb la intenció per part de la Direcció de millorar els punts febles evidenciats per les enquestes de satisfacció, a partir del dimarts 21 de març, el grup de millora per a la redacció del pla de comunicació interna del SBD va a realitzar una sèrie de trobades en les diferents biblioteques. En l'urna que portarem podeu dipositar les vostres opinions a través de l'enquesta per a la millora de la comunicació interna en el nostre servei.

Les sessions es desenvoluparan al llarg d'una setmana, distribuïdes de la manera següent:

- Biblioteca de Ciències
Data: 21/03/17
Primera sessió: 13:30-14:30 h
Segona sessió: 14:45-15:45 h
Lloc: Biblioteca de Ciències

- Biblioteca de Ciències de la Salut
Data: 22/03/17
Primera sessió: 13:30-14:30 h
Segona sessió: 14:45-15:45 h
Lloc: Sala de formació. Biblioteca de Ciències de la Salut

- Biblioteca de Psicologia i Esport
Data: 22/03/17
Sessió única: 14:00-15:00 h
Lloc: Biblioteca de Psicologia i Esport

- Biblioteca d'Humanitats
Data: 23/03/17
Primera sessió: 13:30-14:30 h
Segona sessió: 14:45-15:45 h
Lloc: Aula de formació

- Seccions centrals del SBD i Biblioteca Històrica
Data: 24/03/17
Primera sessió: 13:30-14:30 h
Segona sessió: 14:45-15:45 h
Lloc: Aula 3 del edificio La Nau (planta 3)

- Biblioteca d’Educació i Biblioteca de Ciències Socials
Data: 27/03/17
Primera sessió: 13:30-14:30 h
Segona sessió: 14:45-15:45 h
Lloc: Sala de Formació d'usuaris. Bibiblioteca de Ciències Socials

El personal de la Biblioteca del Jardí Botànic, Biblioteca Historicomèdica, ONUBIB, Biblioteca Dipòsit, Arxiu Intermedi i Arxiu Històric podrà unir-se a qualsevol de les
sessions programades.

En el calendari del Servei de Biblioteques i Documentació teniu anotades totes les sessions.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

El grup de millora per a la redacció del pla de comunicació interna del SBD (pcisbd@uv.es)

 

Després de la crida a través de l'Àgora i de la llista de distribució, la composició del grup ha passat a ser de vuit membres:

1. Concha Castells (Cartoteca)
2. Paco García  (Biblioteca d'Humanitats)
3. Silvia Giner (Biblioteca d’Educació)
4. Rudy Medel (Biblioteca de Ciències). Secretari
5. Elisa Millás (Biblioteca Històrica). Responsable del grup
6. Elisa Pastor (Biblioteca d’Humanitats). Secretària d’actes
7. Chelo Pons (ONUBIB)
8. Llum Sebastiá (Seccions centrals)

Amb l'equip ja complet, el dilluns 6 de març, va tindre lloc la segona reunió del grup de millora per a la redacció del pla de comunicació interna del SBD.

En aquest enllaç, podeu trobar l'acta de la sessió:

Acta de la segona sessió.

Està previst dur a terme, la setmana després de les festes de falles, una sèrie de sessions en els diferents campus amb la finalitat de presentar el treball a realitzar pel grup i, el més important, recaptar l'opinió i suggeriments de tot el personal del SBD, per a lo qual estem treballant en la preparació d'una enquesta de clima comunicatiu. El dilluns us informarem de la programació del calendari de sessions definitiu. Les dates proposades en l'acta s'han modificat per a reajustar el calendari en funció de cada centre.

Recordeu que si voleu fer-nos qualsevol suggeriment o comentari, podeu fer-ho a través de l’Àgora, amb un correu electrònic a pcisbd@uv.es, o directament a qualsevol dels membres del grup.

Gràcies per la vostra col•laboració.

Que passeu unes bones festes!!!

El grup de millora per a la redacció del pla de comunicació interna del SBD (pcisbd@uv.es)

 

 

staff2  La microformació del març, abril i maig tractarà sobre la gestió de les  adquisicions en el Servei i en les  biblioteques.

En aquesta ocasió, les sessions de microformación s'han organitzat d'una forma especial i per a ajustar el calendari no totes les sessions seràn en dimecres.

 

Consta de dues parts:

1. La primera part  donarà una visió general de la gestió de les adquisicions en el Servei de Biblioteques. D'aquesta part hi haurà, com sempre, una sessió a les 9 i una altra a les 16 hores en cada campus, excepte en el campus de Burjassot on hi haurà una sóla a les 14 hores.

2. La segona part serà específica sobre la gestió de les adquisicions en cadascuna de les biblioteques.
En aquesta part, els/les responsables d'adquisicions de les biblioteques oferiran dues sessions (a les 9 i a les 16 hores) en l'aula formació de cada biblioteca. En la Biblioteca de Ciències la tindran, com sempre,  a les 14 hores.

Recordeu que per a inscriure's al formulari cal utilitzar Mozilla o Chrome.

Març / abril 2017
Inscripció
Gestió de les adquisicions en el Servei de Biblioteques
Formadores: Mª Jesús García Mateu / Ana Ferrer

Abril 2017
Inscripció (seleccionar abril al calendari)
- La gestió de les adquisicions en la Biblioteca d'Humanitats
Formadores: Laura Queipo / Rosana Toledo

- La gestió de les adquisicions en la Biblioteca de Ciències
Formadora: Rosa López

Maig 2017
Inscripció (seleccionar maig al calendari)
- La gestió de les adquisicions en la Biblioteca de Psicologia i Esport
Formadora: Silvia Arranz

- La gestió de les adquisicions en la Biblioteca de Ciències Socials i en la Biblioteca d'Educació
Formadora: Ana Ferrer

- La gestió de les adquisicions en la Biblioteca de Ciències de la Salut
Formador: Dídac Margaix

Arran del procés d'autoavaluació de l'SBD que està duguent a terme el Comité de Qualitat, s'ha detectat, entre altres, la necessitat de disposar d'un pla formal que regule la comunicació dintre del servei. És un punt feble evidenciat per les enquestes de satisfacció a la plantilla i, per tant, un compromís del SBD: millorar les seues debilitats. És un pas que ajudarà a un millor funcionament del servei, a una major transparència i esperem, que a una major integració de tot el personal que treballem a l'SBD.

En aquest cas, donada la rellevància i caràcter del projecte, volem començar d'una manera diferent i comunicar, mitjançant una sèrie de sesions en les biblioteques, l'objectiu i abast del pla de comunicació que hem d'elaborar. Aprofitarem aquestes sessions tant per a comunicar com per a arreplegar opinions mitjançant una enquesta que estem elaborant.

En aquests moments, el grup de millora està format per:

1. Concepción Castells (Cartoteca)
2. Silvia Giner (Biblioteca d’Educació)
3. Rudy Medel (Biblioteca de Ciències). Secretari
4. Elisa Millás (Biblioteca Històrica). Responsable del grup
5. Elisa Pastor (Biblioteca d’Humanitats). Secretària d’actes

IMPORTANT: Si hi ha algú més interessat a formar part del grup, envieu un correu a l'àlies
pcisbd@uv.es

El dimarts, dia 21 de gener tingué lloc la primera reunió per a estudiar les línies generals a seguir quant a planificació del treball i enfocament del procés. En aquest enllaç, podeu trobar l'acta de la sessió:

Acta de la primera sessió.

Si voleu fer-nos qualsevol suggeriment o comentari, podeu fer-ho a través de l’Àgora, amb un correu electrònic a pcisbd@uv.es, o directament a qualsevol dels membres del grup.

Gràcies per la vostra col•laboració.


calidad

El Comitè de Qualitat durant l'any 2016 ha estat treballant en la redacció dels procediments que apareixen en el nostre mapa de processos.
En aquests moments els procediments estan sent revisats per la Unitat de Qualitat, quan finalitze aquest treball es podrà consultar la versió definitiva de cadascun d’ells en el nostre “Espai de treball” (actualment estan accessibles els primers esborranys que es van sotmetre a la consideració de tot el personal del SBD al maig del 2016).

 

Actualment tenim:

 

Amb tot açò, el Comitè de Qualitat ha sol·licitat l’opinió d’un expert de l’empresa “Creatividad y Gestión Excelente” perquè ens assessore sobre la possibilitat d’accedir a un segell d’excel·lència EFQM, com ho tenen les Universitats d’Alcalá, Sevilla i Granada.

El consultor ha revisat la documentació del SBD i s’ha reunit amb el Comitè de Qualitat els dies 8 de novembre, 17 i 30 de desembre de 2016 i, després d’una autoavaluació, ens ha situat en el nivell 400+, encara que per a aconseguir-ho ens aconsella una sèrie de millores.

1.  Redactar un pla de comunicació
2. Redactar un codi ètic
3. Sistematitzar les bones pràctiques en un format determinat, assignant responsables a cadascuna d’elles
4. Conèixer les expectatives dels grups d’interès
5. Disposar dels indicadors necessaris per a l’avaluació
6. Redactar un “Pla estratègic o un Pla director” del SBD integrat en el Pla Estratègic de la UV

De cadascuna d’aquestes millores s’ha responsabilitzat un membre del Comitè de Qualitat.
1.  Redactar un pla de comunicació interna. Responsable: Elisa Millás Mascarós
2. Redactar un codi ètic. Responsable: Rosario García García
3. Sistematitzar les bones pràctiques en un format determinat, assignant responsables a cadascuna d’elles. Responsable: Isabel Soler Ferrer
4. Conèixer les expectatives dels grups d’interès. Responsable: Blanca Llopis Carles
5. Disposar dels indicadors necessaris per a l’avaluació. Responsable: Ana Barbeta Márquez
6. Redactar un “Pla estratègic o un Pla director” del SBD integrat en el Pla Estratègic de la UV. Responsable: Victoria García Esteve

Com són temes de gran importància i impacte en la nostra biblioteca, us anirem informant, demanant col·laboració, al llarg dels pròxims mesos. Però des d’aquest moment qualsevol persona interessada a col·laborar en aquestes millores simplement ha de posar-se en contacte amb el responsable de cadascuna d’elles o amb qualsevol  membre del Comitè de Qualitat.

Comité de Calidad 2017

Actualment els membres són:
Victoria García Esteve
Juan Carlos Palancas Castañón
Ana Barbeta Márquez
Concepción Castells Tramoyeres
Mª Luisa Estela Navarro
Rosario Ferre Sanchís
Rosario García García
Celeste Gil Martínez
Silvia Giner Rivelles
Blanca LLopis Carles
Rodolfo Medel Vega
Elisa Millás Mascarós
Isabel Soler Ferrer

Els canvis han sigut : a la fi del 2016, Esther Giménez Úbeda, a petició pròpia, deixa el Comitè de Qualitat i s’incorpora Mª Luisa Estela Navarro. Al començament del 2017 s’ha incorporat Celeste Gil Martínez.

feb
08
Filed Under (RECURSOS-e) by Maria on 08-02-2017 and tagged

novetats

 El nou any ens porta una sèrie de canvis en les subscripcions de recursos electrònics. Alguns són nous i uns altres continuen amb més contingut. Aquests són els canvis més rellevants:

Recursos nous:

Ulrichsweb: a proposta del personal del nou Servei de Suport a la Investigació hem subscrit Ulrichsweb, una base de dades  que dóna informació detallada sobre més de 300.000 publicacions periòdiques de tot tipus: publicacions acadèmiques i d'investigació, revistes electròniques, títols revisats per pars, revistes de gran popularitat, periòdics, butlletins informatius, etc. Permet fer cerques per ISSN, editorial, idioma, matèria, resums i índexs, textos complets en bases de dades, contingut i ressenyes escrites per bibliotecaris.

Eikon : Thomson Reuters Eikon és la fusió de Thomson ONE i Eikon, que han donat pas a un servei d’informació complet per als professionals del sector financer. Ofereix informació en temps real i eines d’anàlisi, cobertura exhaustiva de notícies sobre els mercats de renda variable internacional, amb les últimes novetats de les accions més actives, informes de mercat, actualitzacions sobre economia, estudis i novetats normatives, etc. L'accés és mitjaçant la Biblioteca de Socials.

Col·leccions amb més continguts:

ScienceDirect EBS 2017: Durant 2017 tindrem en proves noves col·leccions de llibres electrònics de l'editorial ScienceDirect. A finals d'any seleccionarem una part d'ells per a la seua compra permanent tenint en compte els vostres suggeriments. Els llibres són visibles unicament al Trobes+

SpringerLink Ebooks: durant 2017 continuarem augmentant la col·lecció de llibres electrònics de Springer amb els llibres que es vagen publicant.

ene
29
Filed Under (Bases Dades, SBD) by Blanca on 29-01-2017 and tagged ,

books

 

Ja podeu inscriure-vos en les sessions de micro formació del mes de febrer de 2017.
Recordeu que per a inscriure's al formulari cal utilitzar Mozilla o Chrome.

 

 

Febrer 2017
Inscripció
(Seleccioneu febrer de 2017 en el calendari)
Noves bases de dades subscrites
Formadores: María Trigo / Eva Montilla
L'objectiu de la microsesión és que els participants coneguen i recuperen informació de les bases de dades subscrites recentment pel Servei de Biblioteques. Es tracta d'una selecció de bases de dades de diferents àrees temàtiques incorporades a la col·lecció de recursos electrònics des del 2015 fins avui.

Es treballaran les següents bases de dades:

 

ene
27

Sin títuloDes de fa uns quants mesos, el Servei de Biblioteques i Documentació està estudiant el canvi del Sistema integrat de gestió bibliotecària a un nou programa. Amb aquesta finalitat, la secció de Tecnologia, Normalització i Sistemes ha organitzat a l’SBD una sèrie de presentacions destinades a conéixer i avaluar les noves plataformes de serveis bibliotecaris (Library Services Plataforms), amb la finalitat de reemplaçar l’actual software de gestió de biblioteques Millennium per un altre de nova generació.

Les presentacions de productes que s’han fet fins al dia de hui són les següents:

Juntament amb la secció de Tecnologia, Normalització i Sistemes, han assistit a les presentacions les companyes de la secció de Gestió de Recursos d'Informació i el Servei d’Informàtica.

A més a més, hem contat amb la presència de personal de les altres universitats valencianes (Universitat Jaume I de Castelló, Universitat d’Alacant i Universitat Miguel Hernández d’Elx), les quals es troben en la mateixa situació de renovació del seu sistema de gestió. Per aquest motiu, s’ha creat un Grup de Treball de biblioteques universitàries valencianes per a unir esforços i estudiar conjuntament les noves plataformes de serveis. En aquesta línia, durant els propers mesos i abans de l’estiu es preveu elaborar una proposta de prescripcions tècniques i condicions de cara a la tramitació d’un concurs públic d’acord amb la legislació.

dic
27
Filed Under (SBD) by Blanca on 27-12-2016 and tagged ,

training

Ja podeu inscriure-vos en les sessions de micro formació del mes de gener de 2017.

 

 

 

 

 

Recordeu que per a inscriure's al formulari cal utilitzar Mozilla o Chrome.

Gener 2017
Inscripció
(Seleccioneu gener de 2017 en el calendari)

Les col.leccions de llibres electrònics de la UV
Formadores: María Trigo / Eva Montilla
Objectius: En finalitzar la sessió els assistents coneixeran i manejaran les diferents col·leccions de llibres electrònics que el Servei de Biblioteques ofereix als usuaris: contingut, funcionalitats, possibilitats de descàrrega, llicències, condicions d'ús, etc.

banner_sai_val

 

 

Des de l'1 de desembre està funcionant en les biblioteques el nou servei de suport a la investigació.

Es tracta del conjunt de serveis dirigits a recolzar i facilitar l'activitat investigadora dels nostres usuaris. Aquest serveis  es presenten organitzats i accessibles a través d'un nou bloc integrat en la web del SBD:

http://investsbd.blogs.uv.es/

El bloc funciona com portal d'accés als serveis i ofereix informació i eines d'ajuda per als investigadors. A més, es pot contactar amb el punt d'atenció a investigadors de cadascuna de les biblioteques.

Durant la setmana del 28 de novembre a l'1 de desembre, les persones responsables d'aquest servei han realitzat presentacions en les biblioteques per a informar sobre aquest tema a tot el personal.
Tambè s'està fent una campanya de difusió i informació dirigida a la comunitat universitària, especialment al personal investigador.
Qualsevol dubte o suggeriment podeu enviar-la al grup de treball a través d'aquest correu investsbd@uv.es o bé a través dels responsables de suport a la recerca de cada biblioteca.

 • Biblioteca d'Educació "María Moliner"
 • Biblioteca d'Humanitats "Joan Reglà"
  • Planta 2a. Despatx central "Suport a la investigació".
  • humainvest@uv.es
  • 96.38. 64842
 • Biblioteca de Ciències "Eduard Boscà"
  • Planta 1a. Despatx "Publicacions periòdiques i Suport a la investigació".
  • cienrev@uv.es
  • 96.35. 44483
 • Biblioteca de Ciències de la Salut "Pelegrí Casanova"
  • Planta 1a. Despatx "Publicacions periòdiques i Suport a la investigació".
  • hemesalud@uv.es
  • 96.39. 83960 matins  i  96.38.64153 vesprades.
 • Biblioteca de Ciències Socials "Gregori Maians"
  • Planta 2b. Despatx central "Publicacions periòdiques i Suport a la investigació".
  • revbibsoc@uv.es
  • 96.38. 28741
 • Biblioteca de Psicologia i Esport "Joan Lluís Vives"
  • Facultat de Psicologia. Biblioteca. Soterrani Despatx de Personal Tècnic.
  • psicoesp@uv.es
  • 96.38. 64980
 • Biblioteca del Jardí Botànic "José Pizcueta"
  • Jardí Botànic UV. Planta 2a. "Suport a la investigació".
  • bibjardi@uv.es
  • 96.31. 56838
 • Repositori institucional RODERIC
 • Secció de Comunicació i Formació
  • C/ Universitat, 2. Edifici La Nau
  • websib@uv.es
  • 96.38. 64127

FireStats icon Powered by FireStats