MICROFORMACIÓ DESEMBRE 2023

Microformació: GREC-RODERIC

Descripció:

Descripció:

Microformació d’una hora i mitja de duració, aproximadament, en la qual es tractaran els següents punts:

• Memòria d’investigació
• Passarel·la GREC-RODERIC
• Sexennis
• Procediment de revisió d’articles en la passarel·la GREC-RODERIC

Presencial: Microformació impartida per Rosario García García, Cap Secció Prèstec interbibliotecari i Recursos digitals propis i Beatriz Climent Piqueras, Cap Secció de Suport a la investigació

DESEMBRE

Dimarts 12/12/2023 Biblioteca de Psicologia SFU-Campus Blasco Ibañez

09.30 h a 11.00 h

16.00 h a 17.30 h

Dimecres 13/12/2023 Biblioteca de Ciències SFU-Campus Burjassot

14.00 h a 15.30 h

Dijous 14/12/2023 Biblioteca d’Educació SFU-Campus Tarongers

16.30 h a 18.00 h

Divendres 15/12/2023 Biblioteca d’Educació SFU-Campus Tarongers

09.30 h a 11.00 h

Inscripció

Microformació: Biblioteca Dipòsit / Biblioteca Depósito. Abril 2022

Microformació del mes d’abril 2022

1.- La Biblioteca Dipòsit

Impartida per Celia Martín Palomar

Descripció: Microformació sobre la Biblioteca Depòsit. Biblioteca complementària de la resta de biblioteques de la UV i que funciona com a unitat independent. És la biblioteca de descàrrega o dipòsit de les biblioteques de la Universitat de València.

En línia. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

Matí:  https://eu.bbcollab.com/guest/c2eda7d578c84d0b8d4b010feb65cf00

 Vesprada: https://eu.bbcollab.com/guest/212c716d0f5e4899b74313b831e37c07

28 d’abril 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interessats: correu-e a : cristina.barbe@uv.es

*********************************************************************

Microformación del mes de abril de 2022:

  1. – Biblioteca Depósito

Impartida por Celia Martín Palomar

Descripción : Microformación sobre la Biblioteca Depósito. Biblioteca complementaria del resto de bibliotecas de la UV y que funciona como unidad independiente. Es la biblioteca de descarga o depósito de las bibliotecas de la Universitat de València.

Online. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

Mañana:  https://eu.bbcollab.com/guest/c2eda7d578c84d0b8d4b010feb65cf00

 Tarde: https://eu.bbcollab.com/guest/212c716d0f5e4899b74313b831e37c07

28 de abril de 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interesados: Mandar correo-e a : cristina.barbe@uv.es

Microformacions del mes de març 2022

1. BibliotequesUV i la Sostenibilitat (Implementació de l’Agenda 2030): Cap a una biblioteca verda

Descripció: El curs pretén d’explicar el concepte de Desenvolupament Sostenible-Sostenibilitat i la seua relació amb el món de les biblioteques i els diferents centres d’arxiu i documentació. Un espai on informar de la importància que té el treball del personal de biblioteques per a aconseguir aquests objectius. I també un espai per a poder trobar els recursos bàsics per a la implementació de l’Agenda 2030 i començar a caminar cap a una Biblioteca verda en la nostra UV.

Impartit per Chelo Pons Pons

En línia. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

7 de març 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interessats: correu-e a  cristina.barbe@uv.es

2. Biblioteca Historicomèdica: En un encreuament de camins

Descripció: La Biblioteca Historicomèdica depén, organicament, de la Biblioteca de Ciències de la Salut, serveix a Institut Interuniversitari López Piñero (IILP) i col·labora el seu Museu. Encara que va començar amb els fons d’història de la medicina hui completa la seua col·lecció amb obres d’història de la ciència i la tecnología

Impartida per M. Pilar Aguiló Lucia

En línia. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

23 de març 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interessats: correu-e a : cristina.barbe@uv.es

*********************************************************************

Microformaciones del mes de marzo 2022

  1. BibliotecasUV y la Sostenibilidad (Implementación de la Agenda 2030): Hacia una biblioteca verde

Descripción: El curso pretende de explicar el concepto de Desarrollo Sostenible-Sostenibilidad y su relación con el mundo de las bibliotecas y los diferentes centros de archivo y documentación. Un espacio donde informar de la importancia que tiene el trabajo del personal de bibliotecas para conseguir estos objetivos. Y también un espacio para poder encontrar los recursos básicos para la implementación de la Agenda 2030 y empezar a caminar hacia una Biblioteca verde en nuestra UV.

Impartida por Chelo Pons Pons

En línea. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

7 de març de 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interesados: correo-e a  cristina.barbe@uv.es

2. Biblioteca Historicomédica: En un cruce de caminos

Descripción: La Biblioteca Historicomèdica depende, orgánicamente, de la Biblioteca de Ciències de la Salut, sirve a Institut Interuniversitari López Piñero (IILP) y colabora su Museo. Aunque comenzó con los fondos de historia de la medicina hoy completa su colección con obras de historia de la ciencia y la tecnología

Impartida por M. Pilar Aguiló Lucia

En línea. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

23 de marzo de 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interesados: correo-e a  cristina.barbe@uv.es

Microformació del mes de febrer 2022

1. Biblioteca històrica

Descripció: En aquesta microformació farem un breu recorregut per la història de la biblioteca i la formació de la seua col·lecció, destacant els fons més valuosos i la varietat de la tipologia. Mostrarem també les línies de treball actuals, els serveis que oferim als usuaris i les normatives específiques a causa de les característiques dels fons. A més, publicarem la guia de recursos (Libguides) i repassarem les vies de difusió del patrimoni bibliogràfic. En resum, volem acostar als companys que estiguen interessats una biblioteca patrimonial, oberta a la societat i amb projectes de futur.

Impartit per Silvia Villaplana i Federico Romero

Presencial:

8 de febrer 2022

Biblioteca Socials -Tarongers- Sala de formació d’usuaris

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

9 de febrer 2022

Biblioteca Salut Blasco- Ibañez- Sala de formació d’usuaris

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

10 de febrer 2022

Biblioteca Ciències- Sala de formació d’usuaris

13:30/14:30 h.

Interessats: correu-e a  cristina.barbe@uv.es

2. Biblioteca d’Ontinyent

Descripció: En aquesta microformació parlarem de les particularitats de la Biblioteca d’Ontinyent.

Impartida per M. José Cháfer Asensio

En línia. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

15 de febrer 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interessats: correu-e a : cristina.barbe@uv.es

3. Intranet del SBD

Descripció: En aquesta microformació parlarem de l’estructura de la Intranet del SBD i com s’organitza.

Impartida per: Blanca Salom Carrasco/Cristina Barbé Furió

Presencial

22 de febrer 2022

Biblioteca Salut Blasco- Ibañez- Sala de formació d’usuaris

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

23 de febrer 2022

Biblioteca Ciències- Sala de formació d’usuaris

13:30/14:30

24 de febrer 2022

Biblioteca Socials -Tarongers- Sala de formació d’usuaris

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interessats correu-e a : cristina.barbe@uv.es

*********************************************************************

Microformación del mes de febrero 2022

1. Biblioteca histórica

Descripción: En esta microformación haremos un breve recorrido por la historia ia de la biblioteca y la formación de su colección, destacando los fondos más valiosos y la variedad de tipología. Mostraremos también las líneas de trabajo actuales, los servicios que ofrecemos a los usuarios y las normativas específicas a causa de las características de los fondos. Además, publicaremos la guía de recursos (Libguides) y repasaremos las vías de difusión del patrimonio bibliográfico. En resumen, queremos acercar a los compañeros interesados una biblioteca patrimonial, abierta a la sociedad y con proyectos de futuro.

Impartida por Silvia Villaplana y Federico Romero

Presencial:

8 de febrero 2022

Biblioteca Sociales -Tarongers- Sala de formación de usuarios

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

9 de febrero 2022

Biblioteca Salud Blasco- Ibañez- Sala de formación de usuarios

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

10 de febrero 2022

Biblioteca Ciencias- Sala de formación de usuarios

13:30/14:30 h.

Interesados: correo-e a  cristina.barbe@uv.es

2. Biblioteca de Ontinyent

Descripció: En esta microformación hablaremos de las particularidades de la Biblioteca de Ontinyent.

Impartida por M. José Cháfer Asensio

En línea. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

15 de febrero de 2022

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interesados: correo-e a  cristina.barbe@uv.es

3 – Intranet del SBD

Descripción : En esta microformación hablaremos de de la estructura de la Intranet del SBD y cómo se organiza .

Impartida por Cristina Barbé Furió/Blanca Salom Carrasco

Presencial

22 de febrero 2022

Biblioteca Salut Blasco- Ibañez- Sala de formación de usuarios

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

23 de febrero 2022

Biblioteca Ciencias- Sala de formación de usuarios

13:30/14:30

24 de febrero de 2022

Biblioteca de Sociales-Sala de formación de usuarios

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interesados: Mandar correo-e a : cristina.barbe@uv.es

Enquestes de satisfacció curs 2021/2022

El pròxim 18 de gener comença la campanya de difusió de les enquestes de satisfacció que l’SBD envia cada any a estudiants, PDI i PAS del Servei.

Al llarg del mes de gener i fins al 27 de febrer, companyes de les coordinacions de Qualitat en la gestió bibliotecària i de Web i Màrqueting aniran a les diferents biblioteques per a fer la difusió de manera presencial. Vos animem a participar activament en la recollida d’enquestes entre els usuaris de la vostra biblioteca.

 A més a més, s’enviaran paral·lelament correus a tots els usuaris i es publicaran notícies en les diferents xarxes socials i la pàgina web.

Podeu consultar el calendari en aquest enllaç.

PR-03.02_V.2_Préstec interbibliotecari

Aquest servei ajuda a investigadors i estudiants a obtindre documents que no tenim als nostres fons, i també posa el nostre propi fons a la disposició d’altres institucions espanyoles i estrangeres.

En aquest procediment pots conéixer amb detall com funciona i com és el procés, que també ha canviat amb la implementació de la plataforma de serveis bibliotecaris ALMA.

PR-03.03_V.2_ Formació en competències digitals

El procediment PR-03.03 sistematitza la formació en competències digitals que les biblioteques de la Universitat de València donen als seus estudiants.

Aquesta formació els dona les habilitats necessàries per a localitzar, organitzar, avaluar i utilitzar èticament la informació recopilada.portátil

Microformacions desembre 2021/Microformaciones diciembre 2021

Microformació del mes de desembre

1.- Deu principis bàsics de l’atenció al públic

Usuarios Externos

Impartida per Cristina García Testal

Descripció: En aquesta microformació parlarem dels principis bàsics d’atenció al públic, que tots coneixem però que no ve malament recordar de tant en tant, ja que l’atenció al públic és la nostra imatge a l’exterior, i si l’usuari no se’n va content, dóna el mateix tot el treball que hi haja darrere.

En línia. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

20 de desembre 2021

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interessats: correu-e a : cristina.barbe@uv.es

*********************************************************************

Microformación del mes de diciembre:

  1. – Diez principios básicos de la atención al público
Usuarios Externos

Impartida por Cristina García Testal

Descripción : En esta microformación hablaremos de los principios básicos de atención al público, que todos conocemos pero que no viene mal recordar de vez en cuando, ya que la atención al público es nuestra imagen al exterior, y si el usuario no se va contento, da lo mismo todo el trabajo que haya detrás.

Online. Aula virtual Comunitat bibliotequesUV

20 de diciembre 2021

9:30/10:30 h
16:00/17:00 h

Interesados: Mandar correo-e a : cristina.barbe@uv.es

PR-02.04_V.2_ Gestió d’usuaris

Com en el cas d’altres procediments, els canvis derivats de la migració de Millennium a Alma són evidents. Aquest procediment PR-02.04 té com a objectiu explicar i normalitzar aquests canvis pel que fa a la gestió d’usuaris, és a dir: altes, baixes, incidències, sancions, préstec, etc. S’han de tindre en compte que per a ALMA els usuaris interns són els introduïts manualment en la plataforma i  els externs aquells que es carreguen regularment des de bases de dades de la UV externes a ALMA.